Liên hệ bất kể chuyện gì hoặc cần quảng cáo thì theo thông tin sau đây

Email: [email protected]

Di Động: 09993311772

Địa chỉ: Không tiết lộ